ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Για τις περιπτώσεις που επιθυμείτε επιστροφή του προϊόντος που αγοράσατε λόγω δυσλειτουργίας θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σελίδα της επικοινωνίας ή στο info@wsn.gr. Θα πρέπει να ισχύουν οι κανόνες που αναφέρονται στις παραγράφους της σελίδας Εγγύηση Προϊόντων 2.4, 2.5, 3, 4 και 5. Αφού επικοινωνήσετε μαζί μας, θα στείλετε το/τα προϊόν/προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε, έτσι ώστε μόλις παραλάβουμε και ελέγξουμε διεξοδικά το/α προϊόν/τα, να προβούμε σε έναν από τους αναφερόμενους τρόπους επίλυσης όπως αναφέρετε στην παράγραφο 2.4.